Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Artos – Kunstuitleen Slochteren.

In deze privacyverklaring legt Stichting Artos – Kunstuitleen Slochteren, gevestigd te Slochteren, KvK-nummer: 51984733 (hierna “Artos”) uit, welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt:

1. Artos houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

2. Artos bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

3. Artos respecteert de privacy van al haar leden. Persoonlijke gegevens die aan Artos worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.

4. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niets met de activiteiten van Artos te maken hebben.

5. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

6. Enkel en alleen in het kader van de dienstverlening legt Artos de door u opgegeven gegevens vast. Dit betreft naam, adres, telefoonnummer en e- mailadres.

7. Artos informeert haar leden over haar dienstverlening en/of activiteiten door middel van mailverkeer.

8. Artos bewaart uw persoonsgegevens zolang dit naar de aard van het contact noodzakelijk is.

9. Artos behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

10. Van eventuele wijzigingen wordt u per mail op de hoogte gebracht.
11. Vragen over deze privacyverklaring en vragen omtrent inzage, wijzingen in

of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u per mail sturen aan Artos: info@kunstuitleenslochteren.nl .

Januari 2019